GESCHEIDEN OUDERSCHAP

WEBSITE UNDER CONSTRUCTION.


GESCHEIDEN OUDERSCHAPGescheiden ouderschap is een kindvriendelijke methode om gezinnen in scheidingsituaties te begeleiden.

Voor ouders die gaan scheiden of al gescheiden zijn.

Uw kind (kinderen) krijgt een stem in de scheiding.

Communicatie tussen ouders wordt verbeterd / op gang gebracht.

Er worden afspraken gemaakt betreffende de opvoeding en de omgangsregeling.

Er wordt gekeken of afspraken worden nageleefd.